Strategische koers 2024-2026

Koers 2024-2026

Koers 2024-2026

Onze strategische koers vertelt kort en helder hoe we met ons team van professionals, relaties en partners in de keten de forse uitdagingen in de zorg en aanverwante branches het hoofd bieden. Volgens de visie van Labmicta door ze vooral anders én samen aan te pakken. Om daarmee bij te dragen aan de beste zorg voor mens en maatschappij, onze core business. Natuurlijk doen we dit niet alleen, want de beste zorg lever je samen.

Ambitie Labmicta: ‘Het meest ondernemende laboratorium zijn
met een vaste plek in het speelveld infectiezorg en de medische diagnostiek.’

 

Positieve mindset en heldere focus

Vanuit een positieve mindset -gericht op mogelijkheden en kansen- en met een stevige ambitie zet Labmicta de komende jaren haar tanden in een aantal uitdagingen en ontwikkelingen. De heldere taal en focuspunten in de strategische koers geven richting aan de samenwerking met partners, gesprekken met relaties en de verdere professionalisering van de eigen organisatie. De koers fungeert als checklist voor wat Labmicta doet: ‘draagt het uiteindelijk bij aan de koers die we varen en de beschreven ambities? Is het antwoord daarop in meer of mindere mate ‘ja’? Dan ligt de focus op de juiste dingen.

Koers Labmicta

Richting voor jaarplannen, ruimte voor de praktijk

Een koers geeft richting voor jaarplannen én biedt tegelijkertijd ruimte aan het ‘hoe’ in de praktijk. Zie het als de ingrediënten voor je diner. Hoe je deze verwerkt, bepaal je in de keuken. Een koers komt pas echt uit de verf met iedereen aan boord. Daarom investeerde Labmicta in een interactief proces met haar professionals. Zij dachten actief mee op de hoofdlijnen van de nieuwe koers en blijven betrokken op passende momenten. Labmicta staat nauw in contact met haar partners en relaties, dus zij zullen zich ook in de uitdagingen voor komende jaren herkennen. Hoe we deze anders én samen aanpakken? Daarover gaat Labmicta graag in gesprek!