Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk

Met een goede basis voor infectiepreventie voorkomt of vermindert een huisartsenpraktijk de verspreiding van micro-organismen, waaronder bacteriën, BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen) en virussen. Een huisarts vervult immers een spilfunctie in de zorg aan patiënten in verschillende settingen. Uit onderzoek blijkt die basis vaak onvoldoende op orde. Met korte lijnen tot een team van artsen-microbioloog en een stevig regionaal netwerk helpen de deskundigen infectiepreventie van Labmicta huisartsenpraktijken om die basis proactief op orde te krijgen en houden: praktisch, efficiënt, betrokken en betrouwbaar.

Mail ons

Infectiepreventie bij Labmicta

Labmicta is expert in infectiezorg, waarvan preventie een logisch onderdeel is. Onze deskundigen infectiepreventie dragen samen met collega’s in het speelveld via preventie bij aan het tegengaan van de verspreiding van micro-organismen. Wat wij toevoegen op de deskundigheid die er al is? Een efficiënte preventieve aanpak dankzij de directe betrokkenheid van artsen-microbioloog en analisten. We zijn een bekende partner in de zorgregio en hebben veel expertise en middelen in huis. Onze deskundigen infectiepreventie schakelen snel, zijn up-to-date en hebben altijd een back-up. We denken graag mee en staan bekend om onze praktische toepasbaarheid van bijvoorbeeld maatregelen.

Basis op orde: quickscan en beleid

Vaak vertrouw je erop dat de basismaatregelen voor infectiepreventie in je praktijk op orde zijn. Uit landelijke onderzoeken en een onderzoek van onszelf blijkt echter dat die basis in huisartsenpraktijken onvoldoende op orde is. Het goede nieuws: dit kun je gemakkelijk en snel aanpassen. Daarmee verklein je de kans op verspreiding van micro-organismen aanzienlijk en lever je direct een kwaliteitsverbetering in de zorg aan patiënten. Zijn er bijvoorbeeld op de juiste plekken de juiste middelen voorhanden voor desinfectie? En hoe worden materialen gedesinfecteerd en gesteriliseerd? Via een quickscan signaleren we welke maatregelen in jullie praktijk volgens de richtlijnen op orde zijn en welke nog niet. Natuurlijk helpen we vervolgens met de aanpassingen en bij het opstellen van protocollen, zodat jullie beleid behapbaar, praktisch en goed geborgd is. Zo sta je nooit voor verrassingen, heb en houd je het op orde. Ook voor externe audits en controles.

Nieuwbouw- en verbouwprojecten

Makkelijk te reinigen, gladde materialen en de juiste inrichting stimuleren goede basishygiëne. Als je ons inschakelt bij de eerste nieuwbouw- of verbouwplannen, geven we je hiervoor concrete adviezen. Zo houd je tijdens het bouwkundige proces al rekening met infectiepreventie. Deze adviezen zijn overigens niet ingewikkeld of kostbaar. Door je in deze processen op tijd bewust te zijn van de keuzes en consequenties voor infectiepreventie, draag je direct bij aan kwalitatief betere patiëntenzorg.

Infectiepreventie maatregelen en consult

Soms zijn er casussen waarbij je niet goed weet welke maatregelen je moet treffen of je zit met andere vragen waarop je snel een deskundig maar praktisch antwoord wil. De landelijke richtlijnen per situatie (in de praktijk, thuis, in een ziekenhuis of zorginstelling) zijn helder maar staan versnipperd beschreven. Hierdoor zijn ze lastig na te leven voor huisartsen. Bel gerust met ons team infectiepreventie voor een betrouwbaar en direct toepasbaar antwoord op je vragen of advies. Het team is laagdrempelig en voldoende deskundig voor concrete maatwerkadviezen voor jouw situatie, zodat je direct aan de slag kunt.

Scholingen over infectiepreventie

We bieden verschillende praktische scholingen over infectiepreventie, zowel op locatie als digitaal. Hieronder enkele onderwerpen die we standaard aanbieden. Daarnaast maken we ook scholingen op maat, specifiek toegespitst op jullie huisartsenpraktijk. Voor de scholing handhygiëne komen we graag langs met een UV-lamp. Je ziet dan direct wat er wel of niet werkt! Een typisch voorbeeld van de praktische toepasbaarheid en laagdrempeligheid van onze scholingen.

  • Handhygiëne in de zorg.
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Reinigen en desinfecteren in de huisartspraktijk.