infectiepreventie

Infectiepreventie

Preventie is een belangrijk onderdeel van het volledige palet infectiezorg dat Labmicta aan zorgverleners biedt. Beter voorkomen dan genezen: met meer basiskennis en eenvoudige maatregelen rondom infectiepreventie verbeteren zorgverleners de kwaliteit van patiëntenzorg. Onze deskundigen infectiepreventie ondersteunen huisartsenpraktijken en verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (VVT) op een toegankelijke, praktische manier. Ze werken nauw samen met de deskundigen infectiepreventie verbonden aan ziekenhuizen, GGD en VVT-instellingen.

Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk

Met een goede basis voor infectiepreventie voorkomt of vermindert een huisartsenpraktijk de verspreiding van micro-organismen, waaronder bacteriën, BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen) en virussen.

Een huisarts vervult immers een spilfunctie in de zorg aan patiënten in verschillende settingen. Uit onderzoek blijkt die basis vaak onvoldoende op orde.

Met korte lijnen tot een team van artsen-microbioloog en een stevig regionaal netwerk helpt het team infectiepreventie van Labmicta huisartsenpraktijken om die basis proactief op orde te krijgen en houden: praktisch, efficiënt, betrokken en betrouwbaar.

Lees meer

Infectiepreventie in een zorginstelling

Voor veel zorginstellingen staat het creëren van een huiselijke sfeer voorop. Een uitbraak van een infectieziekte kan die sfeer enorm verstoren met alle maatregelen, risico’s en mogelijke complicaties.

Met oog voor infectiepreventie via goede basismaatregelen kun je de verspreiding van micro-organismen zoals bacteriën, BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen) of virussen minimaliseren of tegengaan.

Ook als het desondanks tot een uitbraak komt, dam je dit snel in met het nemen van de juiste maatregelen. De deskundigen infectiepreventie van Labmicta staan voor jullie klaar met praktische en laagdrempelige adviezen.

Lees meer

Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)

BRMO is een verzamelnaam voor verschillende soorten bijzonder resistente bacteriën die zich vooral verspreiden via handen (van zorgverleners). BRMO zijn resistenter dan gebruikelijk en daardoor lastiger te behandelen met antibiotica.

Hoewel infecties door resistente bacteriën mensen niet direct zieker maken, zijn deze wel lastiger behandelbaar. De kans op complicaties bij patiënten, met meestal al een zwakkere gezondheid, neemt daardoor toe.

Het team infectiepreventie van Labmicta heeft veel BRMO-kennis en wordt op specifieke kennis aangevuld door de artsen-microbioloog.

Lees meer