infectiepreventie

Infectiepreventie

Preventie is een belangrijk onderdeel van het volledige palet infectiezorg dat Labmicta aan zorgverleners biedt. Beter voorkomen dan genezen: met meer basiskennis en eenvoudige maatregelen rondom infectiepreventie verbeteren zorgverleners de patiëntzorg direct. Onze deskundigen infectiepreventie ondersteunen vooral huisartsenpraktijken en verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (VVT) op een toegankelijke, praktische manier. Ze werken nauw samen met de deskundigen infectiepreventie verbonden aan ziekenhuizen, GGD en VVT-instellingen.

Voorkomen van besmetting

Infectieziekten hebben bij kwetsbare mensen meer nadelige effecten dan bij gezonde mensen. Daarom besteden we in de zorg veel aandacht aan het voorkomen van besmetting en daarmee infectieziekten. Hier zijn ook richtlijnen voor opgesteld. Iemand die een ziekmakend micro-organisme bij zich draagt, zoals een bepaalde bacterie, virus, schimmel of parasiet kan anderen besmetten.

Dit kan overigens ook via onvoldoende gereinigde ruimten, oppervlakten of (medische) instrumenten. Met de juiste, meestal eenvoudige maatregelen kun je dit voorkomen of de kans op besmetting enorm verkleinen.

Aandacht voor BRMO

Micro-organismen ontwikkelen zich. Sommige zijn inmiddels bijzonder resistent. Dit betekent dat ze lastiger of niet te behandelen zijn. We noemen dit Bijzonder Resistente Micro-Organismen, afgekort BRMO.

De bekende ‘ziekenhuisbacterie’ MRSA valt hier ook onder. Met infectiepreventie willen we de verspreiding van BRMO zoveel als mogelijk voorkomen. Als kwetsbare mensen in de zorg hiermee besmet raken en een behandeling is lastig of onmogelijk, heeft dit grote nadelige consequenties. Soms leiden deze zelfs tot de dood.

 

Van risicoscan tot scholing

We delen graag onze kennis van infectiepreventie voor betere patiëntzorg en leveren probleemloos maatwerk. In ieder geval bieden we:

  • Snelle scan van de besmettingsrisico’s in een huisartspraktijk of andere zorglocatie.
  • Laagdrempelige scholing over hygiëne en infectiepreventie, op locatie of via e-learning.
  • Advies over passende maatregelen in welke setting (huisartsenpraktijk, thuis of zorglocatie).
  • Advies over reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen, ruimtes en oppervlakken.
  • Advies bij protocollen rond infectiepreventie.
  • Acties en advies bieden bij een uitbraak van een micro-organisme.
  • Uitvoeren van en ondersteuning bij audits.

 

Onze deskundigen infectiepreventie

Onze deskundigen infectiepreventie kennen de richtlijnen en weten exact met welke maatregelen zorgverleners in welke situatie de kans op besmetting of verspreiding minimaliseren. We signaleren dat er regelmatig teveel of te weinig maatregelen worden getroffen en bovendien niet altijd de juiste. Om zorgverleners te helpen en ontzorgen, delen we deze vakkennis graag op een laagdrempelige manier. Samen met de GGD en deskundigen infectiepreventie verbonden aan ziekenhuizen en VVT-instellingen voorzien we in de stijgende vraag naar deze expertise.