Diagnostiek Labmicta

Diagnostiek

Diagnostiek is een kernonderdeel van het volledige palet infectiezorg waarmee we zorgverleners in de 1e lijn (huisartsen- en verloskundigenpraktijken), 2e lijn (o.a. ziekenhuizen, GGZ), bij VVT-instellingen en de GGD ondersteunen. Zorgverleners zijn altijd aanvrager van de onderzoeken die Labmicta uitvoert en ontvanger van de uitslagen hiervan.

Onderzoeken en labafdelingen

Analisten van de labafdelingen onderzoeken lichaamsmateriaal van patiënten op ziekmakende micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels en parasieten). Dit gebeurt in de basis op vier verschillende manieren.

 1. Moleculair: via stukjes genetisch materiaal (DNA/RNA) van micro-organismen.
 2. Kweken: micro-organismen laten groeien op een voedingsbodem.
 3. Microscopisch onderzoek.
 4. Via antistoffen (afweerreactie) en/of antigenen (eiwitten).

Lichaamsmateriaal is iets dat uit of van het lichaam komt. Bijvoorbeeld bloed, ontlasting (feces), urine, slijm uit de luchtweg (sputum), een uitstrijkje of huidschilfers.

In ons vademecum vind je alle aandoeningen en ziekteverwekkende micro-organismen die wij onderzoeken. Iedere labafdeling gebruikt hiervoor z’n eigen specifieke state-of-the-art technieken en machines.

 • Bacteriologie

Hier tonen we vooral via kweken en microscopisch onderzoek de aanwezigheid van bacteriën, schimmels (mycologie) en parasieten aan. Bacteriologie heeft ook een speciale afdeling ingericht voor onderzoek naar mycobacteriën, waaronder tuberculose.

 • Serologie

Deze labafdeling toont vooral via antistoffen en/of antigenen in het bloed de aanwezigheid van micro-organismen aan.

 • Moleculair

Hier tonen we via stukjes genetisch materiaal (DNA/RNA) de aanwezigheid van micro-organismen aan. Meestal via een PCR (polymere chain reaction)-test. In het patiëntmateriaal zoeken we dan gericht een bepaalde ziekteverwekker.

Met Next Generation Sequencing (NGS) kunnen we zonder gericht zoeken grote stukken genetisch materiaal van alle aanwezige ziekteverwekkers zien. Deze techniek staat nog in de kinderschoenen en ontwikkelt Labmicta voor breder gebruik.

 • Hoogvolume lab (HVL)

Op deze moleculaire labafdeling onderzoeken we snel en efficient hele hoge aantallen patiëntmateriaal  op de aanwezigheid van micro-organismen, meestal via PCR-testen. Zoals de Covid-19-diagnostiek via GGD’en.

Tarieven en facturen

Kijk hier voor de tarieven 1e lijn. Ieder onderzoek dat we uitvoeren heeft een ‘verrichtingscode’, die de privacy verhoogt. De code staat op de factuur en begint altijd met 07.

Diagnostiek die de 1e lijn (huisartsen- en verloskundigenpraktijken) bij ons aanvraagt, factureren we aan de zorgverzekeraar. Diagnostiek die de 2e lijn (o.a. ziekenhuizen, GGZ), VVT-instellingen of de GGD aanvraagt, factureren wij rechtstreeks aan de zorgorganisatie.

Wordt de eigen bijdrage aangesproken? Dan stuurt de zorgverzekeraar soms een kopiefactuur naar de patiënt. Patiënten ontvangen slechts in enkele gevallen zelf een factuur van Labmicta:

 • als ze zijn aangesloten bij een zorgverzekeraar waarmee Labmicta geen contract heeft,
 • als ze onverzekerd zijn.
 • als de patiëntgegevens onbekend of onvolledig zijn.

Volgens de wet AVG vermelden we op onze facturen alleen de verplichte, minimale persoonsgegevens.

diagnostiek

Verzenden lichaamsmateriaal

Om goede diagnostiek te garanderen, stellen we hoge eisen aan de manier waarop lichaamsmateriaal wordt afgenomen en naar ons laboratorium wordt verzonden.

In ons vademecum vind je een totaaloverzicht van alle verzendmaterialen/afnamesets die Labmicta gebruikt. Verzend het lichaamsmateriaal altijd zo snel mogelijk na afname op één van deze manieren:

 • Tijdens kantooruren: afgeven aan onze receptie, hoofdingang aan de Geerdinksweg.
 • Buiten kantoortijden: deponeren in de speciale, gekoelde brievenbus in de muur rechts naast de hoofdingang.
 • Meegeven aan onze vervoersdienst, die dagelijks op vaste tijden verschillende locaties langsgaat om het materiaal op te halen:
Afhaalpunten & lichtingstijden

Doorlooptijden per onderzoek

Ieder onderzoek heeft eigen doorlooptijden, weergegeven in een tijdsinterval. Een positieve kweek of uitslag of confirmatie-onderzoek (bevestiging) neemt meer tijd in beslag dan een negatieve kweek of uitslag.

Voor vragen over doorlooptijden kun je bellen met onze kwaliteitsdienst via (088) 537 4200 of mailen naar kwaliteitsdienst@labmicta.nl.

Uitslagen en telefonisch consult

Na goedkeuring door de arts-microbioloog of de daartoe bevoegde analist, verzenden we de uitslagen direct naar de digitale systemen van onze aanvragers. De dienstdoende arts-microbioloog belt regelmatig met de zorgverlener die diagnostiek aanvroeg om individuele resultaten te duiden en bespreken. Zodat de juiste behandeling snel wordt gestart.

We delen de uitslagen van onze diagnostiek met de aanvragende zorgverlener. Voor hen is er 24/7 een dienstdoende arts-microbioloog telefonisch bereikbaar voor intercollegiaal overleg en consult via (088) 537 4200.

Spoedonderzoek

Bel voor spoedgevallen met de dienstdoende arts-microbioloog via (088) 537 4200. Overleg of er inderdaad een indicatie is voor spoedonderzoek en hoe het lichaamsmateriaal aangeleverd moet worden.

Geef het materiaal tijdens kantooruren af aan onze receptie bij de hoofdingang (Geerdinksweg) en vermeld erbij dat het om spoedonderzoek gaat. Bel buiten kantoortijden gerust aan bij de hoofdingang. Geen gehoor? Deponeer het materiaal dan in de speciale, gekoelde brievenbus rechts naast de ingang.

LET OP!

Vul als aanvragende zorgverlener je telefoonnummer in op het aanvraagformulier. We bellen voor de uitslag van het spoedonderzoek naar dit nummer.

Meldingsplicht infectieziekten

De meldingsplicht van infectieziekten helpt om de verspreiding van specifieke ziekteverwekkers te voorkomen en is geregeld in de Wet publieke gezondheid. Deze wet schrijft voor dat zowel de aanvragende arts als de medisch microbiologische laboratoria bepaalde infectieziekten melden aan de GGD.

Meldingsplichtige ziekten zijn verdeeld in groepen: A, B1, B2 en C. Die groepen bepalen de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen en hoe snel een ziekte gemeld moet worden aan de GGD.

Deze infectieziekten zijn meldingsplichtig