tarieven

Tarieven 1e lijn

In de lijst hieronder staan de actuele passantentarieven voor 2023 van meest aangevraagde onderzoeken door zorgverleners in de 1e lijn. Soms wijken deze tarieven af van bedragen op onze facturen. Meestal zijn er dan andere afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar of -organisatie of herhaalden we een onderzoek voor een betrouwbare uitslag. Met vragen over facturen kun je terecht bij onze financiële afdeling via (088) 537 4200.

Hoe gebruik je deze lijst?

  • Kies het ingezonden type patiëntmateriaal in het keuzemenu hieronder.
  • Kies vervolgens de naam van het aangevraagde onderzoek.

Onder ieder onderzoek staan zogenaamde ‘verrichtingcodes’, die corresponderen met (deel)onderzoeken die we op het lab uitvoeren. Achter elke verrichtingscode staat een bedrag. De som van die bedragen is ons basistarief voor het onderzoek. Soms brengen we meerkosten in rekening. Bijvoorbeeld als er vervolgonderzoek nodig is na een positieve uitslag. Per patiënt berekenen we per dag 1 x orderkosten. Zie hieronder ‘disclaimer’ en ‘orderkosten’.

Niet alle onderzoeken voeren we op dezelfde dag uit. Dit hangt af van de resultaten van deelonderzoeken en kan invloed hebben op het aantal en soort uitgevoerde verrichtingscodes. Hierdoor wijkt soms het bedrag op de factuur af van de in deze lijst genoemde tarieven. Heb je daarover vragen? Bel dan met onze financiële afdeling via telefoonnummer (088) 5374200.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze lijst staat in het kwaliteitssysteem van Labmicta onder code iDoc versie 8.

Orderkosten brengen we 1 x per dag/per patiënt in rekening en tellen we op bij de totale kosten van het aangevraagde onderzoek.

Verrichtingscode + betekenis                                                  Tarief  (€)

079990 + 079991 – alle patiëntmaterialen behalve bloed           18,21

079989 – bloed                                                                            7,16

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070501 – microscopisch onderzoek 7,65
075042 – kweek bacteriologisch 22,42
Totaal 30,07
Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:
075045 – determinatie bacteriologisch 11,05
óf 070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie 12,45
óf 070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,64
*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en het aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie ook hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 – antigeenbepaling bacteriologisch 28,06

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 – antigeenbepaling bacteriologisch 28,06

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – Chlamydia trachomatis PCR 37,05
070003 – Neisseria gonorrhoea PCR 37,05
070003 – Trichomonas vaginalis PCR 37,05
3x verrichtingscode 070003 á € 37,05 111,15

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

PCR onderzoek op Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Salmonella species, Shiga toxine producerende E.coli (STEC), Shigella species en Yersinia enterocolitica*.
070001 – hybridisatie á € 27,91 (wordt 5x uitgevoerd) 139,55
070003 – DNA amplificatie 37,05
Totaal 176,60
Eventuele meerkosten bij een positieve uitslag:
075042* of 075041* – kweek feces panel max 22,42
075045 – determinatie bacteriologisch 11,05
* Bij positieve uitslag is het gebruik van de code afhankelijk van het aantal media die nodig zijn.
Bij positieve Campylobacter:
070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie 12,45
*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.
Bij positieve Salmonella:
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,64
071137 – serotypering Salmonella á €28,06 (2x uitgevoerd) 56,12
Bij positieve Shigella
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,64
071137 – serotypering Shigella 28,06
*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 – antigeenbepaling bacteriologisch á € 28,06 - wordt 2x uitgevoerd 56,12

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie 37,05

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 – microscopie 37,45

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 – microscopie 37,45
Eventuele meerkosten bij positieve uitslag indien feces is ingezonden:
070913 – concentratie wormeieren 20,82
070901 – microscopie 37,45

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie 37,05

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 – antigeenbepaling bacteriologisch 28,06

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070005 – RNA amplificatie 109,21

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

Onderzoek op de aanwezigheid van Giardia lamblia, Cryptosporidium spp. en Entamoeba hystolitica.
070001 – hybridisatie á € 27,91 per keer en wordt 2x uitgevoerd 55,82
070003 – DNA amplificatie 37,05
Totaal 92,87

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071141 – antigeenbepaling virologisch á € 19,58 – wordt 2x uitgevoerd 39,16

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 – microscopie (kan meer dan 1x worden uitgevoerd) 37,45
070913 – concentratie wormeieren 20,82

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075043 – kweek bacteriologisch 27,84
Eventuele meerkosten bij positieve kweek per gekweekt micro-organisme:
075045 – determinatie bacteriologisch 11,05
óf 070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie 12,45
óf 070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,64
*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075051 – kweek mycologisch 17,94
Eventuele meerkosten bij positieve uitslag per gekweekt micro-organisme:
075054 – determinatie mycologie 14,20
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,64
070524 – microscopie mycologisch 7,75
*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – Chlamydia trachomatis PCR 37,05
070003 – Neisseria gonorrhoeae PCR 37,05
070003 – Trichomonas vaginalis PCR 37,05
PCR 3x verrichtingscode 070003 á € 37,05 111,15

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 13,62

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 13,62
071126 – antistofbepaling IgM 17,30
Totaal 30,92

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 – antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR) 15,92
Eventuele meerkosten indien positief of geremd resultaat
071120 – titratie 15,92

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 13,62
071126 – antistofbepaling IgM 17,30
Totaal 30,92

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 13,62

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 13,62

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 13,62
Eventuele meerkosten bij IgG positief:
071126 – antistofbepaling IgM 17,30

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG – anti HBc 13,62
071105 – HBs antigeen confirmatie 12,45
Totaal 26,07
Eventuele meerkosten bij positieve uitslag
071105 – HBs antigeen 12,45
071105 – HBs antigeen confirmatie 12,45
071118 – Anti-HBe 13,62

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 13,62
Eventuele meerkosten bij positieve uitslag:
070185 – antistoffen m.b.v. immunoblot 57,62
070006 – kwantitatieve DNA/RNA bepaling (HCV viral load) 196,69

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 – antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR) 15,92
Eventuele meerkosten indien positief of geremd resultaat:
071120 – titratie 15,92

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof/antigeen bepaling 13,62
071144 – P24 antigeen bepaling 24,46
Totaal 38,08
Eventuele meerkosten indien positief resultaat
071118 – herhalen antistof/antigeen bepaling 13,62
070185 – confirmatie blot 57,62
Indien patiënt bekend positief:
070006 – kwantitatieve DNA/RNA bepaling (HIV viral load) 196,69

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 – antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR) 15,92
Eventuele meerkosten indien resultaat positief of PCR geremd
071120 – titratie 15,92

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistoffenbepaling IgG 13,62

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070626 – Treponema serum screening 11,07
Eventuele meerkosten indien resultaat positief of dubieus:
070626 – Treponema titratie 11,07
070185 – Treponema pallidum confirmatie (blot) 57,62
070628 – VDRL reactie reagine test 8,33

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 13,62
071126 – antistofbepaling IgM 17,30
Totaal 30,92
Eventuele meerkosten wanneer resultaat van IgG en/of IgM: positief of dubieus
070185 – confirmatie blot IgG én IgM á € 57,62 (2x uitgevoerd) 115,24

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 13,62
071126 – antistofbepaling IgM 17,30
Totaal 30,92

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071126 – antistofbepaling IgM 17,30
071118* – antistofbepaling IgG 13,62
Totaal 30,92
* bij controle op vaccinatiestatus bij zwangeren wordt alleen deze verrichtingscode uitgevoerd. Code 071126 vervalt dan als onderdeel van de totale onderzoekskosten.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG 13,62

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistoffen IgG panel á € 13,62 - wordt 3x uitgevoerd 40,86
071126 – antistoffenbepaling IgM 17,30
Totaal 58,16

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075042* – kweek bacteriologisch 2-3 media 22,42
óf 075043* – kweek bacteriologisch >3 media 27,84
*Tarief is afhankelijk van het aantal media die nodig zijn voor de kweek
Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:
075045 – determinatie micro- organisme 11,05
óf 070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie 12,45
óf 070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,64
*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075051 – kweek mycologisch met gebruik van 1 medium 17,94
Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:
070524 – microscopie mycologie 7,75
075054 – determinatie mycologie 14,20
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,64
*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – dermatofyten PCR 37,05
Eventuele meerkosten bij positieve uitslag:
070001 – hybridisatie á € 27,91 per keer en maximaal 2x berekend 27,91 - 55,82

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070501 – microscopisch onderzoek (alleen voor sputum) 7,65
óf 075041* – kweek <2 media 16,56
óf 075042* – kweek 2-3 media 22,42
óf 075043* – kweek >3 media 27,84
*Tarief is afhankelijk van het aantal media welke nodig zijn voor de kweek
Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:
075045 – determinatie micro-organisme 11,05
óf 070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie 12,45
óf 070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,64
*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075051* – kweek <2 media 17,94
óf 075052* – kweek 2-3 media 24,87
óf 075053* – kweek >3 media 27,17
*Tarief is afhankelijk van het aantal media welke nodig zijn voor de kweek
Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme en antibioticum:
070524 – microscopie mycologie 7,75
075054 – determinatie mycologie 14,20
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,64
*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie (Bordetella PCR) á € 37,05 (wordt 2x uitgevoerd) 74,10

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie (Coxiella PCR) 37,05

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075042 – algemene kweek MRSA* 22,42
óf 075043 – snel diagnostiek MRSA* 27,84
*op het aanvraagformulier kan worden gekozen uit sneldiagnostiek of reguliere kweek
Eventuele meerkosten voor vervolgonderzoek indien een MRSA verdachte stam is gekweekt:
075045 – determinatie bacteriologisch 11,05
070003 – moleculaire bevestiging á 37,05 per keer (2x uitgevoerd) 74,10
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,64
070007 – typering. Dit wordt alléén berekend in geval van 2e isolaat binnen 1 jaar. In alle andere gevallen wordt het niet berekend. 219,09
*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075043 – kweek 27,84
Eventuele meerkosten, indien het resistentiepatroon van het micro-organismen verdacht is voor multi-restistentie:
075045 – determinatie bacteriologisch 11,05
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,64
070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie 12,45
*Beide resistentiebepalingen kunnen worden uitgevoerd, en ook meerdere malen worden uitgevoerd, afhankelijk van het resultaat.
Disclaimer: deze tarieflijst is geregistreerd als iProva versie 8