tarieven

Tarieven 1e lijn

In de lijst hieronder staan de actuele passantentarieven van meest aangevraagde onderzoeken door zorgverleners in de 1e lijn. Soms wijken deze tarieven af van bedragen op onze facturen. Meestal zijn er dan andere afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar of -organisatie of herhaalden we een onderzoek voor een betrouwbare uitslag. Met vragen over facturen kun je terecht bij onze financiële afdeling via (088) 537 4200.

Hoe gebruik je deze lijst?

  • Kies het ingezonden type patiëntmateriaal in het keuzemenu hieronder.
  • Kies vervolgens de naam van het aangevraagde onderzoek.

Onder ieder onderzoek staan zogenaamde ‘verrichtingcodes’, die corresponderen met (deel)onderzoeken die we op het lab uitvoeren. Achter elke verrichtingscode staat een bedrag. De som van die bedragen is ons basistarief voor het onderzoek. Soms brengen we meerkosten in rekening. Bijvoorbeeld als er vervolgonderzoek nodig is na een positieve uitslag. Per patiënt berekenen we per dag 1 x orderkosten. Zie hieronder ‘disclaimer’ en ‘orderkosten’.

Niet alle onderzoeken voeren we op dezelfde dag uit. Dit hangt af van de resultaten van deelonderzoeken en kan invloed hebben op het aantal en soort uitgevoerde verrichtingscodes. Hierdoor wijkt soms het bedrag op de factuur af van de in deze lijst genoemde tarieven. Heb je daarover vragen? Bel dan met onze financiële afdeling via telefoonnummer (088) 5374200.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze lijst staat in het kwaliteitssysteem van Labmicta onder code iDoc versie 7.

Orderkosten brengen we 1 x per dag/per patiënt in rekening en tellen we op bij de totale kosten van het aangevraagde onderzoek.

Verrichtingscode + betekenis                                                  Tarief  (€)

079990 + 079991 – alle patiëntmaterialen behalve bloed           16,91

079989 – bloed                                                                            6,65

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070501 – microscopisch onderzoek 7,11
075042 – kweek bacteriologisch 20,81
Totaal 27,92
Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:
075045 – determinatie bacteriologisch 10,26
óf 070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie 11,56
óf 070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,02
*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en het aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie ook hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 – antigeenbepaling bacteriologisch 26,05

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 – antigeenbepaling bacteriologisch 26,05

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – Chlamydia trachomatis PCR 34,40
070003 – Neisseria gonorrhoea PCR 34,40
070003 – Trichomonas vaginalis PCR 34,40
3x verrichtingscode 070003 á € 34,40 103,20

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

PCR onderzoek op Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Salmonella species, Shiga toxine producerende E.coli (STEC), Shigella species en Yersinia enterocolitica*.
070001 – hybridisatie á € 25,91 (wordt 5x uitgevoerd) 129,55
070003 – DNA amplificatie 34,40
Totaal 163,95
Eventuele meerkosten bij een positieve uitslag:
075042* of 075041* – kweek feces panel max 20,81
075045 – determinatie bacteriologisch 10,26
* Bij positieve uitslag is het gebruik van de code afhankelijk van het aantal media die nodig zijn.
Bij positieve Campylobacter:
070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie 11,56
*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.
Bij positieve Salmonella:
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,02
071137 – serotypering Salmonella á €26,05 (2x uitgevoerd) 52,10
Bij positieve Shigella
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,02
071137 – serotypering Shigella 26,05
*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 – antigeenbepaling bacteriologisch á € 26,05 - wordt 2x uitgevoerd 52,10

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie 34,40

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 – microscopie 34,77

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 – microscopie 36,83
Eventuele meerkosten bij positieve uitslag indien feces is ingezonden:
070913 – concentratie wormeieren 20,47
070901 – microscopie 36,83

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie 34,40

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071137 – antigeenbepaling bacteriologisch 26,05

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070005 – RNA amplificatie 101,41

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

Onderzoek op de aanwezigheid van Giardia lamblia, Cryptosporidium spp. en Entamoeba hystolitica.
070001 – hybridisatie á € 25,91 per keer en wordt 2x uitgevoerd 51,82
070003 – DNA amplificatie 34,40
Totaal 86,22

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071141 – antigeenbepaling virologisch á € 18,18 – wordt 2x uitgevoerd 36,36

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070901 – microscopie (kan meer dan 1x worden uitgevoerd) 34,77
070913 – concentratie wormeieren 19,33

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075043 – kweek bacteriologisch 25,85
Eventuele meerkosten bij positieve kweek per gekweekt micro-organisme:
075045 – determinatie bacteriologisch 10,26
óf 070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie 11,56
óf 070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,02
*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075051 – kweek mycologisch 16,66
Eventuele meerkosten bij positieve uitslag per gekweekt micro-organisme:
075054 – determinatie mycologie 13,18
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,02
070524 – microscopie mycologisch 7,19
*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – Chlamydia trachomatis PCR 34,40
070003 – Neisseria gonorrhoeae PCR 34,40
070003 – Trichomonas vaginalis PCR 34,40
PCR 3x verrichtingscode 070003 á € 34,40 103,20

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 12,65

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 12,65
071126 – antistofbepaling IgM 16,07
Totaal 28,72

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 – antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR) 14,78
Eventuele meerkosten indien positief of geremd resultaat
071120 – titratie 14,78

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 12,65
071126 – antistofbepaling IgM 16,07
Totaal 28,72

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 12,65

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 12,65

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 12,65
Eventuele meerkosten bij IgG positief:
071126 – antistofbepaling IgM 16,07

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG – anti HBc 12,65
071105 – HBs antigeen confirmatie 11,56
Totaal 24,21
Eventuele meerkosten bij positieve uitslag
071105 – HBs antigeen 11,56
071105 – HBs antigeen confirmatie 11,56
071118 – Anti-HBe 12,65

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 12,65
Eventuele meerkosten bij positieve uitslag:
070185 – antistoffen m.b.v. immunoblot 53,50
070006 – kwantitatieve DNA/RNA bepaling (HCV viral load) 182,63

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 – antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR) 14,78
Eventuele meerkosten indien positief of geremd resultaat:
071120 – titratie 14,78

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof/antigeen bepaling 12,65
071144 – P24 antigeen bepaling 22,71
Totaal 35,36
Eventuele meerkosten indien positief resultaat
071118 – herhalen antistof/antigeen bepaling 12,65
070185 – confirmatie blot 53,50
Indien patiënt bekend positief:
070006 – kwantitatieve DNA/RNA bepaling (HIV viral load) 182,63

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071120 – antistof m.b.v. Complement Bindingsreactie (of CBR) 14,78
Eventuele meerkosten indien resultaat positief of PCR geremd
071120 – titratie 14,78

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistoffenbepaling IgG 12,65

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070626 – Treponema serum screening 10,28
Eventuele meerkosten indien resultaat positief of dubieus:
070626 – Treponema titratie 10,28
070185 – Treponema pallidum confirmatie (blot) 53,50
070628 – VDRL reactie reagine test 7,74

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 12,65
071126 – antistofbepaling IgM 16,07
Totaal 28,72
Eventuele meerkosten wanneer resultaat van IgG en/of IgM: positief of dubieus
070185 – confirmatie blot IgG én IgM á € 53,50 (2x uitgevoerd) 107,00

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistofbepaling IgG 12,65
071126 – antistofbepaling IgM 16,07
Totaal 28,72

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071126 – antistofbepaling IgM 16,07
071118* – antistofbepaling IgG 12,65
Totaal 28,72
* bij controle op vaccinatiestatus bij zwangeren wordt alleen deze verrichtingscode uitgevoerd. Code 071126 vervalt dan als onderdeel van de totale onderzoekskosten.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistof IgG 12,65

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

071118 – antistoffen IgG panel á € 12,65 - wordt 3x uitgevoerd 37,95
071126 – antistoffenbepaling IgM 16,07
Totaal 54,02

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075042* – kweek bacteriologisch 2-3 media 20,81
óf 075043* – kweek bacteriologisch >3 media 25,85
*Tarief is afhankelijk van het aantal media die nodig zijn voor de kweek
Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:
075045 – determinatie micro- organisme 10,26
óf 070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie 11,56
óf 070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,02
*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075051 – kweek mycologisch met gebruik van 1 medium 16,66
Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:
070524 – microscopie mycologie 7,19
075054 – determinatie mycologie 13,18
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,02
*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – dermatofyten PCR 34,40
Eventuele meerkosten bij positieve uitslag:
070001 – hybridisatie á € 25,91 per keer en maximaal 2x berekend 25,91 - 51,82

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070501 – microscopisch onderzoek (alleen voor sputum) 7,11
óf 075041* – kweek <2 media 15,38
óf 075042* – kweek 2-3 media 20,81
óf 075043* – kweek >3 media 25,85
*Tarief is afhankelijk van het aantal media welke nodig zijn voor de kweek
Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme:
075045 – determinatie micro-organisme 10,26
óf 070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie 11,56
óf 070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,02
*Genoemde codes bij gevoeligheidsbepaling en aantal keren dat het wordt uitgevoerd kunnen variëren afhankelijk van het gekweekt micro-organisme en de wijze waarop het wordt bepaald. Bij positieve uitslag met een multiresistent micro-organisme: zie hoofdstuk 7 voor eventuele meerkosten bij vervolgonderzoek.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075051* – kweek <2 media 16,66
óf 075052* – kweek 2-3 media 23,09
óf 075053* – kweek >3 media 25,22
*Tarief is afhankelijk van het aantal media welke nodig zijn voor de kweek
Eventuele meerkosten bij positieve kweekuitslag per gekweekt micro-organisme en antibioticum:
070524 – microscopie mycologie 7,19
075054 – determinatie mycologie 13,18
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,02
*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie (Bordetella PCR) á € 34,40 (wordt 2x uitgevoerd) 68,80

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

070003 – DNA amplificatie (Coxiella PCR) 34,40

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

óf 075042 – algemene kweek MRSA* 20,81
óf 075043 – snel diagnostiek MRSA* 25,85
*op het aanvraagformulier kan worden gekozen uit sneldiagnostiek of reguliere kweek
Eventuele meerkosten voor vervolgonderzoek indien een MRSA verdachte stam is gekweekt:
075045 – determinatie bacteriologisch 10,26
070003 – moleculaire bevestiging á 34,40 per keer (2x uitgevoerd) 68,80
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,02
070007 – typering. Dit wordt alléén berekend in geval van 2e isolaat binnen 1 jaar. In alle andere gevallen wordt het niet berekend. 203,42
*Het aantal keren dat deze code wordt uitgevoerd kan variëren.

Verrichtingscode + betekenis

Tarief (€)

075043 – kweek 25,85
Eventuele meerkosten, indien het resistentiepatroon van het micro-organismen verdacht is voor multi-restistentie:
075045 – determinatie bacteriologisch 10,26
070507* – kwantitatieve resistentiebepaling m.b.v. MRC/E-test 8,02
070505* – kwalitatieve resistentiebepaling m.b.v. disc diffusie 11,56
*Beide resistentiebepalingen kunnen worden uitgevoerd, en ook meerdere malen worden uitgevoerd, afhankelijk van het resultaat.
Disclaimer: deze tarieflijst is geregistreerd als iProva versie 7