infectiepreventie zorginstellingen

Infectiepreventie in een zorginstelling

Voor veel zorginstellingen staat het creëren van een huiselijke sfeer voorop. Een uitbraak van een infectieziekte kan die sfeer enorm verstoren met alle maatregelen, risico’s en mogelijke complicaties. Met oog voor infectiepreventie via goede basismaatregelen kun je de verspreiding van micro-organismen zoals bacteriën, BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen) of virussen minimaliseren. Ook als het desondanks tot een uitbraak komt, dam je dit snel in met de juiste maatregelen. Het team infectiepreventie van Labmicta staat voor jullie klaar met praktische, laagdrempelige adviezen.

Mail ons

Infectiepreventie bij Labmicta

Preventie is een logisch onderdeel van de infectiezorg die Labmicta biedt. Via preventie zet ons team infectiepreventie zich in voor het tegengaan van de verspreiding van micro-organismen. Onze deskundigen infectiepreventie werken hierin samen met hun collega’s in het speelveld. Labmicta voegt iets toe op de deskundigheid die er al is. Door korte lijnen met artsen-microbioloog en analisten bieden onze deskundigen infectiepreventie alle tools voor een efficiënte preventieve aanpak. Labmicta is bovendien een bekende regionale zorgpartner, heeft een groot netwerk en veel specifieke expertise in huis. Ons team infectiepreventie schakelt snel, is up-to-date, beschikt over verschillende middelen en heeft altijd een back-up. Bij ons staat de praktische toepasbaarheid van bijvoorbeeld maatregelen voorop.

Met quickscan en beleid basis op orde

Vaak vertrouw je erop dat de basismaatregelen voor infectiepreventie in je instelling op orde zijn. Uit landelijke onderzoeken blijkt echter dat die basis in instellingen onvoldoende op orde is. Het goede nieuws: dit kun je gemakkelijk en snel aanpassen. Daarmee verklein je de kans op verspreiding van micro-organismen aanzienlijk en bewaak je de zorgkwaliteit en huiselijke sfeer in je instelling. Zijn er bijvoorbeeld op de juiste plekken de juiste middelen voorhanden voor desinfectie? Via een quickscan signaleren we welke maatregelen in jullie instelling volgens de richtlijnen op orde zijn en welke nog niet. Natuurlijk helpen we vervolgens met de aanpassingen en bij het opstellen van protocollen, zodat jullie beleid behapbaar, praktisch en goed geborgd is. Zo sta je nooit voor verrassingen, heb en houd je het op orde. Ook voor externe audits en controles.

Nieuw- of verbouwplannen

Makkelijk te reinigen, gladde materialen en de juiste inrichting stimuleren goede basishygiëne. Als je ons inschakelt bij de eerste nieuwbouw- of verbouwplannen, geven we je hiervoor concrete adviezen. Zo houd je tijdens het bouwkundige proces al rekening met infectiepreventie. Deze adviezen zijn overigens niet ingewikkeld of kostbaar. Door je in deze processen op tijd bewust te zijn van de keuzes en consequenties voor infectiepreventie, draag je direct bij aan kwalitatief betere patiëntenzorg.

Infectiepreventiecommissie

Labmicta kan deelnemen in de infectiepreventiecommissie van een instelling en vanuit die rol concrete adviezen geven. Niet iedere instelling is groot genoeg voor zo’n commissie. In die gevallen vervult Labmicta de rol van ‘vaste’ deskundige infectiepreventie. Labmicta kan deze rol vervullen voor meerdere kleinere zorginstellingen tegelijk. Op deze manier bundelen we de krachten en profiteren deze kleinere zorginstellingen samen van onze expertise.

infectiepreventie zorginstellingen

Aandachtsvelders hygiëne

Veel instellingen hebben ‘aandachtsvelders hygiëne’ in huis. Deze collega’s zijn onmisbaar in het stimuleren en uitdragen van infectiepreventie binnen hun instelling! Het team infectiepreventie van Labmicta helpt hen graag om verder te ontwikkelen in deze rol op een deskundige, leuke en praktische manier. Bijvoorbeeld door met ze te sparren of ze bij te scholen op sommige inhoudelijke onderwerpen, et cetera. Deze samenwerking gaat uit van wederzijds respect, is maatwerk en draagt altijd positief bij aan de positie van deze ‘aandachtsvelders’ binnen hun instelling.

Outbreakmanagement en consult bij infectiepreventie

Soms is er een casus met een extra risico op verspreiding of is er al sprake van een uitbraak binnen de instelling. In die gevallen kun je bij het team infectiepreventie terecht. De deskundigen infectiepreventie geven een direct toepasbaar, praktisch plan van aanpak voor het minimaliseren van het verspreidingsrisico of indammen van die uitbraak, advies voor de juiste nazorg en voor het voorkomen van toekomstige uitbraken. Natuurlijk kun je ook laagdrempelig contact opnemen met dit team voor andere infectiepreventie en/of BRMO-gerelateerde vragen.

Deskundigen infectiepreventie van zorginstellingen waarvoor Labmicta diagnostiek uitvoert, kunnen hier een uitbraak melden. Bel daarnaast ook altijd de arts-microbioloog.

Scholingen over infectiepreventie

We bieden verschillende praktische scholingen over infectiepreventie, zowel op locatie als digitaal. Hieronder enkele onderwerpen die we standaard aanbieden. Daarnaast maken we ook scholingen op maat, specifiek toegespitst op jullie instelling. Voor de scholing handhygiëne komen we graag langs met een UV-lamp. Je ziet dan direct wat er wel of niet werkt! Een typisch voorbeeld van de praktische toepasbaarheid en laagdrempeligheid van onze scholingen.

  • Handhygiëne in de zorg
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Reinigen en desinfecteren in de zorg
  • Outbreakmanagement