kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit staat voorop! Van onze analisten en artsen-microbioloog tot aan ons stafpersoneel: iedereen bij Labmicta is kwaliteitsbewust. Naast de essentiële en verplichte kwaliteitschecks, zijn we kritisch en open naar elkaar. Labmicta is een lerende organisatie: maakten we een fout, kan iets beter of anders? We luisteren graag en vragen klanten en partners regelmatig proactief om feedback, die we ter harte nemen. Zo creëren we een omgeving waarin dagelijks de hoogste kwaliteit zorg voor patiënten centraal staat.

Accreditatie, ISO en NEN

De Raad voor Accreditatie (RvA) controleert en toetst ons medisch laboratorium jaarlijks op de ISO-normen. Drie jaar lang gebeurt dat steekproefsgewijs op verschillende normelementen. Vierjaarlijks toetst de RvA ons op alle onderdelen van de norm. Tijdens meerdere dagen spit een team dan alles grondig door in ons medisch laboratorium. We zijn geaccrediteerd en bezitten de volgende erkende kwaliteitsnormen:

  • NEN-EN-ISO 15189: medische laboratoria, bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie.
  • NEN-EN-ISO 22870: Point-Of-Care-Testen (POCT), eisen voor kwaliteit en geschiktheid.
  • We werken conform NEN-7510.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet minimaal aan de in deze normen afgesproken en vastgelegde eisen. Die gaan bijvoorbeeld over de opleiding van personeel, controle op onze apparatuur, software en testmethoden, de autorisatie van uitslagen, et cetera. Sommige onderdelen van onze dienstverlening besteden we uit aan zorgvuldig gekozen, kwalitatieve partners. Voor die onderzoeken waarbij dit aan de orde is, vermelden we dit netjes op het uitslagenformulier.

Op de site van de RvA staat de exacte scope waaraan Labmicta voldoet. Indien een test niet binnen onze scope valt, dan vermelden we dit expliciet op het uitslagenformulier.

Vragen over het kwaliteitssysteem van Labmicta? Stel ze gerust aan onze kwaliteitsdienst, bereikbaar via kwaliteitsdienst@labmicta.nl

 

rva accreditatie

 

 

Interne-en-externe-audits

Interne en externe audits

We controleren onze kwaliteit tijdens interne en externe audits op onderdelen die in de ISO-norm staan. Een ISO-accreditatie betekent dat de patiënt erop kan rekenen dat zijn uitslag altijd goed onderbouwd is. Gaat er in uitzonderlijke gevallen toch iets mis, dan hebben we daarvoor een protocol. Verschillende organisaties doen onze externe audits, interne audits doen enkele hiervoor opgeleide collega’s van Labmicta. Alle auditors zien er op toe dat we eventuele bevindingen herstellen en processen verbeteren om risico’s te verkleinen of weg te nemen. Dit vertalen we vervolgens naar protocollen en handboeken, waardoor we onze hoge kwaliteit aantoonbaar waarborgen.

Verenigingen en netwerken

We weten wat er omgaat in ons vakgebied. Met die expertise en kennis optimaliseren we de kwaliteit van ons volledige infectiezorg. Vakverenigingen en netwerken spelen hierin een belangrijke rol. Hieraan neemt Labmicta deel: