aanvragen en afnemen

Aanvragen & afnemen

Alleen zorgverleners, bijvoorbeeld in de 1e lijn (huisartsen- en verloskundigenpraktijken) en 2e lijn (o.a. ziekenhuizen, GGZ), bij een VVT-instelling of de GGD kunnen diagnostiek aanvragen bij Labmicta. In ons vademecum vind je alle aandoeningen en ziekteverwekkende micro-organismen die wij onderzoeken.

Afnamesets bestellen

Digitaal aanvragen

Digitaal aanvragen gaat sneller en is minder foutgevoelig. De 1e lijn vraagt aan via ZorgDomein (bekijk hier hoe) en de 2e lijn via HIX. Lukt digitaal aanvragen niet? Gebruik dan een papieren aanvraagformulier (zie rechterkolom).

 

Afnemen patiëntmateriaal

Om goede diagnostiek te garanderen, is het cruciaal dat patiëntmateriaal correct wordt afgenomen en verzonden naar Labmicta. We kunnen alleen materiaal onderzoeken dat hieraan voldoet.

Voor sommige onderzoeken neemt de patiënt zelf lichaamsmateriaal af, voor andere onderzoeken doet de zorgverlener dit. Je vindt in ons vademecum alle informatie voor het correct afnemen en verzenden. In de kolommen hiernaast staan ook handige instructiekaarten.

Onze afdeling relatiebeheer zorgt voor voldoende verzendmaterialen en afnamesets bij zorgverleners. Neem gerust contact met ze op via relatiebeheer@labmicta.nl of (088) 537 4245.