Contactpersonen

Ons team bestaat uit ruim 200 professionals: van analisten en artsen-microbioloog tot chauffeurs, inkopers, relatiebeheerders en meer. Zij maken Labmicta tot wat het is: een toegankelijk laboratorium met korte, snelle lijnen en academische kwaliteit. Hieronder een overzicht van collega’s die rechtstreeks contact hebben met onze klanten en relaties.

 

Raad van Bestuur & Directeur bedrijfsvoering

Labmicta heeft formeel een eenhoofdig Raad van Bestuur. De bestuurder, Nashwan al Naiemi is vanuit deze rol eindverantwoordelijke voor heel Labmicta. Naast Raad van Bestuur is Nashwan binnen Labmicta ook werkzaam als arts-microbioloog en opleider. De directeur bedrijfsvoering, Sanne Tempel, geeft samen met de Raad van Bestuur leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen Labmicta. Daarnaast geeft Sanne als directeur bedrijfsvoering formeel leiding aan het gehele adviesbureau, waaronder diverse ondersteunende afdelingen vallen.

Medische staf

Onze medische staf bestaat uit artsen-microbioloog, medisch moleculair microbiologen en artsen in opleiding tot specialist. Dit team is als afdeling geïntegreerd in onze organisatie en vormt samen met de analisten en andere collega’s van het lab onze medisch inhoudelijke kern.

Relatiebeheer

Ons team relatiebeheer ondersteunt huisartsen-, verloskundigenpraktijken andere zorgverleners op gebied van scholing, pre-analyses, afnamesets, spiegelinformatie, point-of-care-testen (POCT), logistiek, (digitaal) aanvragen van diagnostiek en nog veel meer. Hiermee wil Labmicta bijdragen aan het verlagen van de workload van zorgverleners en een goede kwaliteit van zorg. Enkele relatiemanagers zijn tevens analist. Dit team is dus ook medisch inhoudelijk sterk.

Infectiepreventie

Infectiepreventie is een belangrijk onderdeel van het volledige palet infectiezorg dat Labmicta biedt. Voorkomen is beter dan genezen: met meer basiskennis en eenvoudige maatregelen verbeteren zorgverleners de patiëntenzorg direct. Onze deskundigen infectiepreventie ondersteunen huisartsenpraktijken (1e lijnszorg) en verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (VVT) op een toegankelijke, praktische manier.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert of de manier waarop Labmicta wordt bestuurd, in lijn ligt met de organisatiekoers. De financiële gezondheid van de organisatie is daar onderdeel van.

  • G.C. Huisman MBA - Voorzitter
  • Mr. A.M.T. Weersink - Lid
  • Prof.dr. M.J. IJzerman - Lid