antibioticabeleid

Antibioticabeleid

Antibiotica is onmisbaar in de zorg rond bacteriële infecties. Helaas wordt dit geneesmiddel niet in alle landen even zorgvuldig gebruikt. Mede hierdoor vormt het wereldwijd groeiende aantal (bijzonder) resistente bacteriën een grote bedreiging voor onze gezondheidszorg. Nederland heeft gelukkig duidelijke richtlijnen voor het juiste gebruik van antibiotica en één van de laagste resistentiepercentages ter wereld. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk dat patiënten onnodig in het ziekenhuis belanden of zelfs overlijden als gevolg van een onbehandelbare infectie door een resistente bacterie. Labmicta zet zich op verschillende manieren in voor zorgvuldig en gericht antibioticagebruik en draagt daarmee bij aan handhaving van de lage resistentie in Nederland.

Direct naar het regionale ‘antibioticaboekje’

Overbehandeling voorkomen

Om antibioticaresistentie en overbehandeling met antibiotica zoveel mogelijk te voorkomen, is gepast gebruik cruciaal: niet onnodig inzetten, het juiste type en de juiste dosering kiezen. Labmicta draagt op verschillende manieren bij aan gepast gebruik van antibiotica door zorgverleners.

Zo is onze diagnostiek naar bacteriële infecties vaak inclusief gevoeligheidsbepaling. Die geeft aan hoe de betreffende bacterie op verschillende antibiotica reageert. Deze informatie ondersteunt het gerichte advies van onze arts-microbioloog aan de behandelende zorgverlener. Is de inzet van antibiotica nodig en welk type in welke dosering?

Ondersteuning 1e en 2e lijnszorg

Labmicta ondersteunt zorgverleners in de 1e lijn (huisartsen- en verloskundigenpraktijken) ook bij gepast antiobioticagebruik met bijvoorbeeld spiegelinformatie en nascholing via het team relatiebeheer. Ons team infectiepreventie geeft zorgverleners in de 1e lijn praktische adviezen over het minimaliseren van verspreiding van resistente bacteriën. In diverse ziekenhuizen (2e lijnszorg)  zijn onze artsen-microbioloog onderdeel van een A-team, dat zich inspant voor gepast gebruik van antibiotica binnen dat ziekenhuis.

Regionale ondersteuning

Ook op regionaal niveau zet Labmicta zich actief in op gepast antibioticagebruik en beleid hiervoor. We zijn actief lid van het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle, dat zich inzet voor het voorkomen van antibioticaresistentie (ABR) en regionale verspreiding van resistente bacteriën. En Labmicta beheert het regionale antibioticaboekje, gebaseerd op het landelijke antibioticabeleid van de SWAB, met adviezen en richtlijnen voor antibiotica-inzet door zorgverleners.