Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)

Beter voorkomen dan genezen: met de juiste kennis en maatregelen voorkom je de verspreiding van micro-organismen. Daarom is infectiepreventie een belangrijk onderdeel van ons aanbod. De deskundigen infectiepreventie van Labmicta ondersteunen zorginstellingen bij uitbraken, concrete, beleidsmatige en maatwerk maatregelen. Hierbij is er specifieke aandacht voor het handelen bij en voorkomen van verspreiding van BRMO: Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Die belasten onze gezondheidszorg en patiënten namelijk enorm. De deskundigen infectiepreventie hebben veel BRMO-kennis in huis en worden op specifieke kennis aangevuld door de artsen-microbioloog.

Verschillende soorten

BRMO is een verzamelnaam voor verschillende soorten bijzonder resistente bacteriën die zich vooral verspreiden via handen (van zorgverleners). Op deze poster geven we een overzicht van belangrijke BRMO-feiten. Veel mensen dragen onbewust een BRMO bij zich en worden niet automatisch ziek. Ze kunnen als drager wel anderen besmetten. Alle BRMO zijn resistenter dan gebruikelijk en daardoor lastiger te behandelen met antibiotica. Dat maakt ze belastend voor de gezondheidszorg en daarom is het cruciaal om de verspreiding ervan tegen te gaan. Per type en setting zijn er andere maatregelen nodig, daarbij kan Labmicta helpen.

Meer of minder risicovol

De ene BRMO is risicovoller dan de andere. Dit hangt af van diverse factoren. Sommige BRMO zijn bijvoorbeeld zo resistent dat ze alleen behandelbaar zijn met antibiotica via een infuus tijdens een ziekenhuisopname. Andere BRMO overleven gemakkelijk, waardoor de kans op verspreiding groter is.

BRMO ontwikkelen zich voortdurend. Waar eerder vooral de ‘ziekenhuisbacterie’ MRSA bekend en gevreesd is, is nu de superresistente CPE in opkomst. Als laboratorium hebben wij goed zicht op ontwikkelingen en delen we deze kennis graag met zorgverleners.

Verspreidingsrisico’s

Vooral in de zorg is de verspreiding van BRMO problematisch, met de handen van zorgverleners als voornaamste verspreidingsbron. Hoewel infecties door resistente bacteriën mensen niet direct zieker maken, zijn deze wel lastiger behandelbaar. De kans op complicaties bij patiënten, met meestal al een zwakkere gezondheid, neemt daardoor toe. En ziekenhuispatiënten die BRMO-drager zijn hebben maar liefst 14% kans op een moeilijk te behandelen infectie binnen een maand na hun opname.

Hoe iemand BRMO-drager wordt is vaak onbekend. Risicofactoren zijn lange ziekenhuisopnamen en diverse antibioticakuren. Iedereen zomaar testen op BRMO is weinig zinvol. Bij opname wordt in ieder geval op deze risicofactoren getoetst:

  • Opname/werken in buitenlandse zorginstelling
  • Werken/wonen/verblijven rondom een bedrijf met varkens/vleeskalveren/vleeskuikens
  • Positief geteste huisgenoot

Het tegengaan van verspreiding lukt vooral via goede basishygiëne, aangevuld met isolatiemaatregelen in bepaalde situaties. Uit onderzoek blijkt dat de basishygiëne vaak niet op orde is maar zorgverleners zich hiervan niet bewust zijn. Labmicta kan hen helpen op een behapbare en praktische manier.

Lage resistentie bewaken

Resistente bacteriën ontstaan veelal door onzorgvuldig gebruik van antibiotica, vooral in andere landen. Het wereldwijd groeiende aantal BRMO vormt een grote bedreiging voor onze gezondheidszorg. Nederland heeft gelukkig duidelijke richtlijnen voor het juiste gebruik van antibiotica en één van de laagste resistentiepercentages ter wereld. Labmicta zet zich op verschillende manieren in voor zorgvuldig en gericht antibioticagebruik en draagt daarmee bij aan handhaving van de lage resistentie in Nederland. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk dat patiënten onnodig in het ziekenhuis belanden of zelfs overlijden als gevolg van een onbehandelbare infectie door een resistente bacterie.