HR-managers Susan en Frits ontfermen zich over personeel

Susan Laarveld HR

Labmicta staat bekend om haar hoge kwaliteit dienstverlening en goede marktpositie en doet er alles aan om dit te behouden. “Onze professionals spelen hierin een cruciale rol, successen boeken we altijd met elkaar, ieder vanuit z’n eigen rol.” HR-managers Susan Laarveld en Frits Roemeling ontfermen zich onder andere over het werven van goed personeel en leren de organisatie investeren in huidige medewerkers. Hoe we dat met elkaar doen? Frits: “Door bijvoorbeeld geen concessies te doen aan het opleidingsniveau en vooral de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en faciliteren. Zo is er een uitgebreid inwerktraject waarbij we de vakkundigheid goed monitoren, aanscherpen en toetsen. Deze vraag stellen we zo vaak als mogelijk en nodig: wat heb je nodig om jouw functie nog beter uit te oefenen? In extra scholing of opleiding is hier altijd veel mogelijk.” Op korte termijn staat het (bij)scholen via e-learning op de agenda. “Daarmee kun je altijd en overal lesmodules in je vakgebied volgen. Ook op die manier houden we onze kennis en kwaliteit hoog.”

Profilering belangrijk bij werving

Hoe Labmicta zich in de buitenwereld profileert, speelt bij werving een belangrijke rol. Susan: “Wat we bijvoorbeeld op social media laten zien, moet natuurlijk overeenkomen met hoe het er hier ‘achter de voordeur’ aan toe gaat. We hoeven niet (te) bescheiden te zijn, maar je moet het niet mooier voordoen dan het is. Dat is iets waar wij vanuit onze HR-rol veel mee bezig zijn. Uiteindelijk is het wel de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele organisatie.”

Aandacht voor werkdruk

Vanuit HR is er ook veel aandacht voor het welzijn van medewerkers. De COVID-19-diagnostiek zorgde voor flinke extra werkdruk. Dit verandert de komende tijd niet, zeker gezien het feit dat we de aanbesteding voor de landelijke en regionale COVID-19-diagnostiek voorlopig gegund kregen. Susan: “Wij zijn het aanspreekpunt voor vragen en bieden hulp bij mentale en fysieke vitaliteit, het nemen van voldoende rust en het omgaan met de werkdruk. Zo houden we het ziekteverzuim laag.”

Veilige cultuur creëren

In grote lijnen helpt de afdeling HR medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Frits: “Dat is iets wat we samen met leidinggevenden en het management bereiken. Het is daarnaast onze taak om een cultuur te creëren waarin je elkaar veilig aanspreekt als er dingen niet goed gaan of beter kunnen. Soms veroorzaakt dat misschien wat wrijving, maar zonder wrijving geen glans!”