Manager bedrijfsbureau Marjolein Bremmer steekt handen uit de mouwen

Marjolein Bremmer

“Waar nodig steek ik ook graag zelf de handen uit de mouwen en dat past gelukkig bij Labmicta. Zo hielp ik samen met de directeur bedrijfsvoering toen de Covid-19 druk flink opliep onze collega’s op het lab.” Marjolein Bremmer is manager van het Bedrijfsbureau en stuurt de ondersteunende diensten rond het primaire proces aan voor zowel Labmicta als LabPON: de vervoersdienst, receptie, personeels- en financiële administratie, apparatuur- en gebouwbeheer, facilitaire zaken en inkoop.

Als manager is vooral zichtbaarheid voor Marjolein van groot belang. “Ik wil er zijn voor m’n teams. Collega’s kunnen binnenlopen wanneer dat nodig is en zo houd ik een vinger aan de pols. Hen motiveren doe ik door net als zij de schouders eronder te zetten en bij te springen wanneer dat nodig is. Dat brengt mezelf ook veel. Door actief mee te draaien in het proces voel ik me meer onderdeel van de teams, doe ik inzichten op en zie ik kansen voor bijvoorbeeld efficiënter werken en optimaliseren van processen.”

Volop ontwikkeling

Labmicta is volop in ontwikkeling. De Covid-19 pandemie bracht dit alles in een sneltreinvaart. Marjolein vervolgt: “De ambitie spat er vanaf in deze organisatie en dat past me goed. We vervelen ons nooit. Dat Labmicta groeit is intern natuurlijk merkbaar. Nieuwe klanten en extra aanvragen door de pandemie werken niet alleen door op de labafdelingen, maar ook in mijn teams. Extra personeel betekent werk aan de winkel voor de personeelsadministratie, de financiële administratie krijgt extra werk, bij de receptie staat de telefoon soms roodgloeiend, de collega’s van inkoop zorgen ervoor dat we altijd voldoende materiaal hebben. Tot slot groeit onze vervoersdienst hard, de afgelopen jaren vooral door de geopende GGD-teststraten. Zeven dagen per week reden onze chauffeurs af en aan om al het afgenomen materiaal naar ons laboratorium te vervoeren.”

Klaar voor het najaar

Op dit moment is het bij Labmicta aanzienlijk rustiger ten aanzien van de Covid-19 diagnostiek en daalde het aantal door de GGD afgenomen testen volgens verwachting. “We hebben met z’n allen twee jaar onder hoogspanning gewerkt. Er is nu meer tijd en ruimte om projecten op te pakken die bleven liggen. Dus stimuleer ik mijn collega’s om vooral nu die extra uren op te nemen die ze maakten en om tijd te maken voor ontspanning. Het blijft spannend wat er dit najaar gebeurt. Een toename in Covid-19 besmettingen ligt voor de hand. Gelukkig hebben we alle processen inmiddels zo ingeregeld dat we zodra het nodig is, weer snel opschalen. Enorm trots ben ik op mijn teams, op gewoon alle collega’s. Zonder morren heeft iedereen zijn beste beentje voor gezet. Wat het najaar ook brengt, we zijn er klaar voor.”