WAAW: Infectiepreventie, voorkomen is beter dan genezen

24-11-2023

Vandaag is het de laatste dag van de World Antimicrobial Awareness Week. Een dag die in het teken staat van infectiepreventie: een belangrijk onderdeel in de bestrijding van antimicrobiële resistentie. Onze deskundigen infectiepreventie ondersteunen op dit vlak huisartsenpraktijken en zorginstellingen bij uitbraken, concrete, beleidsmatige en maatwerk maatregelen.

Wat is infectiepreventie?

Infectiepreventie gaat over het creëren van een schone en veilige werkomgeving. Met de juiste kennis en maatregelen hiervoor voorkom je de verspreiding van (resistente) micro-organismen. Voorkomen is beter dan genezen, nietwaar? Basishygiëne is dan ook de fundering van infectiepreventie. Het gaat hier om maatregelen die altijd gelden, zoals de persoonlijke hygiëne van medewerkers, handhygiëne, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, reiniging en desinfectie.

Huisartsenpraktijken en zorginstellingen

We delen onze kennis en expertise rond infectiepreventie op een praktische en laagdrempelige manier vooral met huisartsenpraktijken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties.

“Huisartsenpraktijken helpen we via gratis praktijkbezoeken om hun basis voor infectiepreventie op orde te krijgen. Die basis omvat bijvoorbeeld het verbeteren van persoonlijke hygiëne, optimaliseren van handhygiëne en het correct uitvoeren van reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van hulpmiddelen en instrumentarium”, legt deskundige infectiepreventie Manuela Seijger uit. We bieden ook verschillende praktische scholingen over infectiepreventie.

Auditeren met een app

“Ook werken we sinds kort samen met TriviumMeulenbeltZorg. Manuela en ik zijn werkzaam voor de diverse locaties van de zorginstelling. We adviseren en begeleiden werknemers van TMZ op het gebied van infectiepreventiebeleid en de uitvoering daarvan. Ook verzorgen we binnenkort met behulp van de InfectiePreventie app audits op locatie en uitbraakmanagement. In geval van een uitbraak spiegelen we met onze artsen-microbioloog om zo tot een zo deskundig mogelijk advies te komen. Daarnaast leiden we ‘aandachtsvelders’ op en zijn we eerste aanspreekpunt bij preventie”, vult collega deskundige infectiepreventie Esther Worsseling aan.

Vacature deskundige infectiepreventie

Zorgverleners en hun patiënten willen we de beste infectiezorg blijven bieden, nu en in de toekomst. Daarom zoeken we een derde deskundige infectiepreventie. Wil je meer horen over deze job? Bel dan gerust met Esther Worsseling of Manuela Seijger: 088-5374380.