Julia Keizer

Verbinding wetenschap en praktijk: Labmicta deelt kennis en ervaring

13-04-2022

Bij Labmicta delen we graag onze kennis en ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Zeker als we daarmee de (regionale) gezondheidszorg verbeteren! Onlangs promoveerde Julia Keizer aan de Universiteit Twente, waar ze een bachelor Gezondheidswetenschappen en een master Health Sciences afrondde. Bij haar promotie was onze bestuurder Nashwan Al Naiemi haar co-promotor; een mentor die je begeleidt en ondersteunt bij je wetenschappelijke onderzoek.

Julia: “Ons onderzoek was onderdeel van een groot Europees project, waarin veel Nederlandse en Duitse onderzoeks- en zorginstellingen samenwerken, genaamd ‘EurHealth-1Health’. Dat project heeft als doel om antimicrobiële resistentie (AMR) en infecties in onze grensregio te beperken. Labmicta nam vanuit een ander deelproject deel aan EurHealth-1Health en zo kwamen Nashwan en ik met elkaar in contact. Als co-promotor liet hij me vrij om zelf de richting van het onderzoek te bepalen. Hij leerde me veel over de wereld van microbiologie, waar ik voorheen niet echt in thuis was. Ik kreeg mini-colleges microbiologie van hem bij Labmicta. Ook zorgde hij ervoor dat ons onderzoek niet alleen wetenschappelijke waarde heeft, maar ook nuttig is voor de praktijk. Waar is vanuit zorgverleners nou echt behoefte aan?”

Julia onderzocht hoe zorgverleners technologie kunnen inzetten tegen antimicrobiële resistentie. “Ik ontdekte dat daarover veel data wordt verzameld. Maar deze data zijn nog erg versnipperd en landen vooral bij artsen-microbioloog en deskundigen infectiepreventie. Zorgverleners die in hun dagelijkse werk met patiënten verantwoordelijk zijn voor het beperken van AMR en infecties profiteren dus niet van de data. In ons onderzoek verkende ik manieren om die versnipperde data aan elkaar te koppelen en filteren zodat het ook bruikbaar is voor een arts of verpleegkundige. Bijvoorbeeld bij het voorschrijven van antibiotica of bij het verbeteren van de eigen handhygiëne. Welke informatie vinden artsen en verpleegkundigen interessant en hoe presenteer je die zonder ze te overladen met data? Ook dat zocht ik uit.” In haar onderzoek werkte Julia samen met zorgverleners en onderzoekers in ZGT en UMCG, twee partners waar Labmicta nauw mee samenwerkt. “Als onderzoeker wil je jouw bevindingen in een testomgeving toetsen in de praktijk. En zorgverleners meenemen in dat proces, want ik merkte dat zij bij veel AMR-projecten pas laat of helemaal niet in beeld komen. Ik organiseerde focusgroepen om feedback op te halen. Eén van de aanbevelingen in ons onderzoek is dan ook: betrek de eindgebruiker vanaf de start, zodat de technologie en het onderzoek aan blijft sluiten bij hun behoeften en werkzaamheden.”

Het onderzoek verscheen in vijf artikelen in vier tijdschriften. En hoewel Julia in januari promoveerde, gebruiken andere onderzoekers haar bevindingen nu al. “Zo leeft het onderzoek verder voort. Daar hoop je natuurlijk op!” Inmiddels werkt Julia als beleidsadviseur bij het stafbureau van de Raad van Bestuur in ZGT. “Ik zou het interessant vinden om in de toekomst nog vaker onderzoek te doen, ook met Labmicta. Want naast dat ik het leuk vind, levert het bundelen en delen van kennis en data goede inzichten op om de zorg te blijven verbeteren.”

Je leest Julia’s proefschrift hier: https://bit.ly/37MPQPJ