Update onderhandeling zorgcontracten

27-03-2023

Verzekerden van CZ en bijbehorende merken Nationale Nederlanden, Ohra en Just, ontvingen in december 2022 en januari 2023 rechtstreeks facturen voor medisch microbiologische diagnostiek die in januari en februari 2022 door Labmicta is uitgevoerd. Een route die niet onze voorkeur heeft, maar gebruikelijk is als er geen contract is afgesloten met de betreffende zorgverzekeraar.

Intentie tot een contract

De patiënt dient deze factuur zelf in bij CZ, Nationale Nederlanden, Ohra of Just en krijgt dan gemiddeld 70% vergoed, na verrekening met het eigen risico, waaronder microbiologische diagnostiek valt. Deze situatie kwam niet eerder voor en is uitzonderlijk. We zijn nog in onderhandeling met CZ en hopen alsnog op korte termijn tot een contract te komen.

Geen winstoogmerk

Labmicta heeft als zelfstandige stichting geen winstoogmerk en iedereen, inclusief alle artsen, is gewoon in loondienst. Contracten afsluiten met tarieven die onder de kostprijs liggen, brengen uiteindelijk de bedrijfsvoering en daarmee de goede patiëntenzorg waarom we bekend staan, in gevaar. Daarom kunnen we ons niet voegen naar zulke voorwaarden bij de onderhandelingen. We zetten alles op alles om snel tot goede afspraken te komen die de goede zorg voor patiënten waarborgen en de huisartsen niet nog verder belasten. Facturen aan patiënten sturen hoeft dan ook niet meer.

Actueel overzicht