Twentse zorgaanbieders ontwikkelen digitale snelweg voor gegevensuitwisseling

28-11-2023

In Twente streven we ernaar om digitale gegevensuitwisseling de standaard te maken in de zorg. Hiervoor is het belangrijk dat er een digitale infrastructuur wordt ontwikkeld die deze uitwisseling mogelijk maakt. Een groep zorgaanbieders, aangesloten bij Twente Beter en verenigd in Zorgnetoost, is daarom het initiatief gestart om een zogeheten regionale datahub te ontwikkelen.

De zorgbestuurders uit de regio hebben het indieningsverzoek (‘snelle toets’) goedgekeurd en deze is ingediend bij Menzis, die beoordeelt of dit een impactvolle transformatie is. De komende maanden wordt duidelijk of het verzoek gehonoreerd wordt en we een start kunnen maken met de ontwikkeling van de datahub.

Toegankelijke, betaalbare en efficiëntere zorg

De datahub, een digitale infrastructuur die patiënt-, capaciteits-, en medische informatie tussen zorgaanbieders binnen en buiten de regio drempelloos beschikbaar maakt, geeft een belangrijke impuls aan toegankelijke en betaalbare zorg. Sterker, drempelloze databeschikbaarheid wordt een randvoorwaarde voor efficiënter werken bij arbeidsmarktkrapte en een toenemende én complexer wordende zorgvraag.

Datahub faciliteert diverse toepassingen

De regionale datahub kan diverse toepassingen faciliteren, bijvoorbeeld inzicht in de beschikbare capaciteit van regionale zorgaanbieders om de patiëntstroom te optimaliseren. Een use case als deze zal de zorg impactvol transformeren en creëert direct waarde voor de (samenwerking tussen) regionale zorgaanbieders en voor patiënten. De uitganspunten voor de inrichting van de regionale datahub sluiten aan bij de denklijnen voor een nationale data-infrastructuur en zijn gebaseerd op configureerbare en beschikbare componenten.

Samenhang voor impactvolle transformatie

De samenhang tussen de verschillende toepassingen van de regionale datahub en de thema’s uit het regio- en ROAZ-plan is belangrijk om de transformatie van zorg in de regio te stroomlijnen. Deze samenhang verstevigen we door de inhoudelijke thema’s uit het regio- en ROAZ-plan als belangrijke input te gebruiken voor de invulling van de verschillende toepassingen. Andersom draagt de regionale datahub bij aan de verdere uitwerking van de thema’s vanwege de beschikbaarheid van data. Zo zorgen we voor samenhang en realiseren we impactvolle transformaties in onze regio.

IZA labmicta