hoogvolume lab

Toekomstbestendig Twents hoogvolume lab

25-01-2022

In de tweede week van januari opende Labmicta haar nieuwe hoogvolume lab (HVL) in Hengelo. Hierin verwerkt een groot team van geschoolde analisten 7 dagen per week tot ruim 12.000 Covid-19 monsters per dag. Het nieuwe lab biedt ruimte om ook andere diagnostiek dan Covid-19 in hoge aantallen te verwerken. Labmicta neemt met haar eigen HVL een unieke positie in de Nederlandse microbiologie in: als zelfstandige stichting is ze het enige lab met een ‘dubbele status’.

Dit betekent dat Labmicta het hele spectrum aan infectiediagnostiek biedt: laagcomplexe in hoge aantallen in het HVL en gespecialiseerde in lagere aantallen in onze reguliere labs. Kortom, een toekomstgericht lab dat als stichting de (regionale) gezondheidszorg indirect en direct laat meeprofiteren van haar succesvolle groei.

Landelijke en regionale Covid-19-diagnostiek

Via de samenwerking met vier andere labs in MADMULIS haalde Labmicta de landelijke GGD Covid-19-diagnostiek onder meer naar Twente. MADMULIS is de 1e gegunde van die aanbesteding, Labmicta kreeg daarnaast ook het regionale perceel GGD regio Twente gegund. Het nieuwe hoogvolume lab kan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de hoge aantallen vanuit deze aanbesteding prima verwerken.

Geavanceerd machinepark

Wel betekent deze opschaling alle hens aan dek voor de 200 professionals. Overigens zoeken we nog altijd naar extra analisten. Twee jaar geleden analyseerden we slechts een handvol Covid-19-monsters ‘met de hand’. Nu staat er een geavanceerd machinepark in het in januari opgeleverde HVL, dat zich op een andere plek in ons pand bevindt dan de reguliere labs. Door die processen te scheiden, verhogen we de kwaliteit en verkorten we de doorlooptijd. Allemaal onderdeel van het verder professionaliseren en toekomstbestendig maken van de organisatie.

Sequencing: erfelijke bouwstenen in beeld

In opdracht van het RIVM onderzoekt Labmicta voor de landelijke kiemsurveillance (hoe verandert het virus en hoe verloopt de verspreiding?) wekelijks vijftig willekeurige Covid-19-monsters met behulp van de techniek sequencing. Daarmee worden alle bouwstenen van het erfelijk materiaal van het virus in kaart gebracht. Zo stel je bijvoorbeeld vast om welke variant het gaat. Labmicta doet dit samen met enkele andere labs in Nederland voor het RIVM. Deze techniek is zeer specialistisch, Labmicta past het ook toe voor andere doeleinden in opdracht van collega-labs. De komende jaren bouwen we dit verder uit als gespecialiseerde dienst.

Service aan huisartsen en zorginstellingen

Labmicta koestert haar Twentse roots. In de groei die ze doormaakt bewaakt ze de korte communicatielijnen en servicegerichte houding waarom ze bekend staat. Als stichting is het haar drive om de infectiezorg verder te verbeteren voor behandelaren en hun patiënten. Zo wil ze de workload van huisartsen verlichten met de realisatie van een digitaal platform voor medische diagnostiek via IDON.

Aanvulling op reguliere diagnostiek

En om huisartsen en zorginstellingen te helpen de zorg zoveel mogelijk door te laten gaan in deze pandemie, installeert Labmicta soms ‘minilabs’ op locatie: Point Of Care Testing (POCT). Binnen een kwartier is de uitslag bekend en weet een huisarts bijvoorbeeld of hij veilig op thuisbezoek kan en/of een patiënt naar de praktijk kan komen. Labmicta installeert de machines en traint het zorgpersoneel die ze bedienen. Voor vragen en afstemming is ze laagdrempelig bereikbaar. Deze testen zijn nauwkeurig en ontwikkelen zich snel. Toch is het niet in iedere situatie geschikt en blijft het een aanvulling op, dus geen vervanging van de reguliere diagnostiek in het lab in Hengelo.