WAAW: samen resistentie van micro-organismen terugdringen

20-11-2023

Zaterdag 18 november is de World Antimicrobial Awareness Week van start gegaan, een week waarin aandacht is voor de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Vanuit Labmicta dragen we hier op verschillende vlakken ons steentje aan bij.

Wat is antimicrobiële resistentie?

Wanneer de gebruikelijke medicijnen niet meer werken bij ziekmakende bacteriën en andere micro-organismen, spreken we van antimicrobiële resistentie. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals het teveel of te snel voorschrijven van antibiotica, het onjuist gebruik ervan door patiënten of een gebrek aan basishygiëne in de zorg en slechte sanitaire voorzieningen. Hierdoor wordt het moeilijker en in sommige gevallen onmogelijk om infecties te genezen. Door goede richtlijnen is resistentie in Nederland gelukkig laag en daardoor een minder groot probleem dan elders in de wereld. Desondanks is het mede onze verantwoordelijkheid om onze kennis en ervaring te delen om de situatie onder controle te houden.

Van FTO tot scholing: samen resistentie tegengaan

Huisartsen, apothekers, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg houden regelmatig farmacotherapeutische overleggen (FTO). Een FTO is bedoeld om van elkaar te leren, afspraken te maken en samen te zorgen dat iedere patiënt een passende behandeling krijgt. Een essentieel onderdeel daarvan is goede infectiezorg die bijdraagt aan minimale resistentie. Daarom nemen onze artsen-microbioloog actief deel aan deze bijeenkomsten. Ze lichten dan bepaalde onderwerpen inhoudelijk toe, zoals urineweginfecties, Lyme, luchtweginfecties en genitale infecties en vertellen hoe we met elkaar de resistentie van micro-organismen laag houden. Naast de deelname van onze artsen-microbioloog bij FTO’s bieden we voor zorgprofessionals zoals doktersassistenten, huisartsen en medewerkers van VVT-instellingen of ziekenhuizen ook na- en bijscholing, onder meer met e-learnings, workshops en scholingsdagen.

Antimicrobial Awareness Week

Verbinding van wetenschap en praktijk

Bij Labmicta delen we daarnaast graag onze kennis en ervaring om zo de (regionale) gezondheidszorg verder te verbeteren. Dat doen we ook met wetenschappelijk onderzoek. Begin vorig jaar promoveerde Julia Keizer bijvoorbeeld aan de Universiteit Twente. Ze onderzocht hoe zorgverleners technologie kunnen inzetten tegen antimicrobiële resistentie. Bij de promotie van Julia was onze bestuurder Nashwan Al Naiemi haar co-promotor.

Door als onderdeel van onze nauwkeurige diagnostiek resistentiepatronen scherp in de gaten te houden blijven wij een waardevolle bijdrage leveren in de strijd tegen antimicrobiële resistentie.