Pilot met UT: onderzoek naar relatie tussen veranderd klimaat en zoönotische infecties

18-08-2023

Is er een relatie tussen ons veranderende klimaat en zoönotische (van dier op mens) infecties? Dat gaat Labmicta dit jaar onderzoeken in een pilotproject samen met de University of Twente. Het UT Climate Centre verstrekte in totaal voor €190.000 subsidies (Seed Funding) aan negen zeer uiteenlopende klimaatgerelateerde projecten. Arts-microbioloog Felix Geeraedts van Labmicta: “Deze pilot verstevigt onze samenwerking met de UT. En biedt daarnaast wellicht handvatten voor zorgverleners in onze regio om de patiëntenzorg rond zoönotische infecties zoals het teken-encefalitisvirus (TBE-virus), het hantavirus en de ziekte van Lyme verder te verbeteren.”

Bepaalde zoönotische infecties worden in onze regio vaker aangetroffen dan in andere delen van Nederland. Labmicta beschikt als het centrale medische laboratorium in Oost-Nederland over veel epidemiologische data (gegevens over de verspreiding van ziektes) die in deze pilot perfect van pas komen. Felix: “We onderzoeken daarin of en welke relatie er bestaat tussen de klimaatveranderingen en zoönotische infecties. En vervolgens hoe we de zorgverleners in het veld hiermee kunnen ondersteunen. We weten bijvoorbeeld dat zorgverleners zoönotische infecties niet altijd goed herkennen. Het zou mooi zijn als we in deze pilot kennis verzamelen die we vervolgens naar praktische tools voor zorgverleners vertalen. Dat benadrukt ook de kracht van onze samenwerking met de UT: onderzoeken vertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk.”

De pilot loopt tot en met december. Op basis van de resultaten wordt verkend of deze pilot een opstap is naar meer onderzoek gericht op zoönotische infecties.

De twee faculteiten van de UT die aan dit onderzoek meewerken zijn de Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) en Health Technology and Services Research HTSR.