Onderhandelingen met zorgverzekeraars 2024

06-12-2023

Vorig jaar kwam Labmicta in de krant doordat we helaas niet tot een contract kwamen met verzekeraar CZ en bijbehorende merken voor diagnostiek die huisartsen bij ons aanvragen voor hun patiënten. Hierdoor ontvingen patiënten voor wie we de diagnostiek al hadden uitgevoerd rechtstreeks van ons een rekening. Hoewel dit de gebruikelijke route is als er geen contract is tussen verzekeraar en zorgaanbieder, vallen we patiënten hier liever niet mee lastig. Maar soms komen we er niet uit en dit lijkt helaas vaker te gebeuren. Hoe zit dat precies?

Actueel overzicht contractonderhandelingen

Iedereen krijgt altijd de beste zorg

Dat Labmicta aan iedere patiënt, verzekerd of niet, de beste zorg levert staat buiten kijf. De zorgverlener bepaalt welke diagnostiek iemand nodig heeft. Meestal is dit de huisarts, die bijvoorbeeld je urine, bloed of ontlasting naar Labmicta stuurt voor microbiologisch onderzoek op een virus, bacterie, schimmel of parasiet. Voor infectiezorg is Labmicta het enige laboratorium in Twente en omstreken. Verreweg de meeste huisartsen schakelen ons dus in voor diagnostiek om de oorzaak van een infectie op te sporen. De diagnostische zorg die nodig is wordt dus altijd geboden, ongeacht of en waar je verzekerd bent. Gelukkig maar, want de meeste behandelingen starten namelijk met diagnostiek.

Voor wie is de rekening?

Ondanks dit feit zet Labmicta zich ieder jaar opnieuw in voor goede contractafspraken met alle zorgverzekeraars die in Twente en omstreken actief zijn. Want als er een contract is, zijn er heldere afspraken: wij krijgen de zorg die we leverden vergoed en in de meeste gevallen ziet de verzekerde patiënt geen rekening. Is er géén contract tussen Labmicta en een zorgverzekeraar? Dan ontvangt de patiënt wel een rekening van Labmicta, die diegene vervolgens zelf kan indienen bij de zorgverzekeraar. Dit is een hele gebruikelijke route in de zorg als er geen contract is met een verzekeraar, maar veel patiënten weten dit niet.

Verrekend met het eigen risico

Medische diagnostiek valt onder het eigen risico. Heeft Labmicta diagnostiek uitgevoerd in opdracht van een huisarts voor een verzekerde patiënt van wie het eigen risico nog niet helemaal is aangesproken? Dan worden onze kosten eerst daarmee verrekend en ontvangt de patiënt een rekening van zijn verzekeraar. Wij als zorgaanbieder bepalen dit overigens niet zelf, dit is vastgelegd. In Nederland geldt vooralsnog een verplicht eigen risico.

Diagnostiek voor ziekenhuizen

Naast huisartsen (eerstelijnszorg) sturen ook medisch specialisten in ziekenhuizen (tweedelijnszorg) lichaamsmateriaal van hun patiënten voor onderzoek naar Labmicta. Voor deze zorgstroom gelden andere afspraken en routes. Ziekenhuizen sluiten namelijk zelf contracten met verzekeraars en sturen onze rekeningen naar hen door. Labmicta heeft gelukkig met alle ziekenhuizen in onze regio (MST, ZGT, SXB en SKB) langdurige afspraken gemaakt over hoe we voor hen de diagnostiek verzorgen.

Uniek: 5-jarig contract met Menzis

Voor de zorg via huisartsen maakten we in het verleden al goede, langdurige afspraken met de grootste regionale verzekeraar, Menzis. Dat is best uniek en zegt iets over het onderlinge vertrouwen en een gedeelde visie op zorg. Met veel andere verzekeraars wordt de jaarlijkse ‘contractdans’ steeds lastiger. Zij willen lagere tarieven en tegelijkertijd schieten de kosten omhoog door een torenhoge inflatie. Labmicta is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. We blijven dus alleen overeind als we onze inkomsten en kosten in balans houden. Tijdens de pandemie verdienden we weliswaar veel, maar dit geld mogen we als stichting alleen onder strikte voorwaarden inzetten en vloeit vooral terug naar de regionale zorg. Daarnaast vraagt de onvermijdelijke en belangrijke transitie naar digitale, regionale zorg van ons als aanbieder voldoende tijd en middelen. Kortom, de contracten met zorgverzekeraars zijn belangrijk om dat te doen waarvoor we bestaan: de beste zorg leveren aan patiënten. En dat lukt niet als we contracten afsluiten met tarieven onder de kostprijs.