griepseizoen geopend

Griepseizoen ‘geopend’

31-03-2022

In december schreven we al over het ‘openen’ van het griepseizoen. Hier spreken we van zodra het aantal gerapporteerde patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld (griepklachten) in 2 opeenvolgende weken groter is dan rond de 58 op 100.000 personen: de zogeheten epidemische grens. Enkele maanden later dan gebruikelijk is volgens het RIVM en Nivel het griepseizoen ‘geopend’ in week 10, dus vanaf 7 maart.

Ruim baan door verdwenen maatregelen

De maatregelen die we de afgelopen twee jaren troffen voor Covid-19 zorgden ervoor dat een duidelijke griepgolf in de gebruikelijke maand december uitbleef. Enerzijds prettig, want iedereen had de handen vol aan de Covid-19-pandemie. Anderzijds lastig, want we bouwden hierdoor weinig immuniteit op. Nu de maatregelen niet langer gelden zien we direct een flinke stijging van het aantal griepgevallen. Volgens cijfers op www.nivel.nl werd in week 11 in bijna de helft (49%) van de monsters afgenomen bij patiënten met een acute luchtweginfectie door huisartsen van de Nivel Peilstations een influenzavirus gevonden.

Voorkomen beter dan genezen

Arts-microbioloog Annelies Riezebos-Brilman: “In de wintermaanden gaan er veel (verkoudheids)virussen rond en pik je ze gemakkelijker op. Dit helemaal voorkomen blijft een uitdaging. Maar wat wel erg goed werkt is het hanteren van een goede basishygiëne: hoest en nies in je elleboog, was je handen goed en regelmatig, blijf thuis bij klachten, et cetera. De afgelopen jaren is dit er al behoorlijk ingesleten. Als je dit doet, dan ontspring je misschien wat vaker de dans.”

Wie heeft COVID-19, wie influenza?

Annelies: “Doordat we zo weinig immuniteit opbouwden tegen influenza, kan het dit seizoen heviger toeslaan. Soms onderschatten we nog wel eens hoe pittig influenza kan uitpakken. De klachten van influenza zijn vergelijkbaar met die van Covid-19. In sommige gevallen is het belangrijk om te onderscheiden wie welk virus heeft. Vooral in de setting van een instelling of ziekenhuis. Juist daar kan het effect van zo’n virus zelfs levensgevaarlijk uitpakken.” Een diagnose COVID-19 vraagt om andere behandelacties dan de diagnose influenza. En als je deze patiënten gaat isoleren, leg je die met hetzelfde virus bij elkaar. Voor die patiënten voor wie dit zinvol lijkt, kunnen behandelaren eenvoudig gecombineerde diagnostiek aanvragen via onze aangepaste aanvraagformulier.