Contractonderhandelingen zorgverzekeraars 2023

15-12-2022

Samen zuinige zinnige zorg

Het is onze taak om de beste zorg aan patiënten te leveren. Iedere zorgpartij doet dit vanuit een eigen rol maar we doen het met elkaar. Dat we daarbij scherp zijn op hoe het zuinig en zinnig kan, is logisch en juichen we van harte toe. De kwaliteit en realiteit staan daarin wat ons betreft nooit ter discussie. Toch merken we in bijvoorbeeld de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars dat niet iedereen die visie deelt. Hieronder zie je de actuele stand van zaken van die onderhandelingen. Het liefst sluiten we contracten af op basis van reële cijfers en voor meerdere jaren. Tarieven tegen of onder de kostprijs, afgezet tegen excessieve kostenstijgingen zetten kwalitatieve, zinnige en zuinige zorg juist onder druk.

Actueel overzicht