Diagnostiek en uitslag Monkeypox rechtstreeks via Labmicta

22-08-2022

Labmicta voert nu zelf de PCR voor monkeypox uit, wat de doorlooptijd aanzienlijk verkort. Voorheen stuurden we het materiaal door naar het RIVM. De monkeypox-diagnostiek zetten we eenmaal per dag in op maandag t/m zaterdag. Van materialen die we op ons lab ontvangen voor 11.00 uur, ontvang je de uitslag nog diezelfde dag. In verband met de hoge besmettelijkheid lichten we in deze brief stapsgewijs het aanvragen van diagnostiek voor monkeypox toe, evenals de afname-instructies.

Wacht niet met aanvragen van diagnostiek

Neem voordat materiaal ingestuurd wordt voor laboratoriumdiagnostiek altijd contact op met de dienstdoende arts-microbioloog van Labmicta via 088 537 4200 (ook buiten kantooruren). We adviseren om diagnostiek bij patiënten waarbij monkeypox in de differentiaaldiagnose staat (ook bij lage verdenking) niet uit te stellen tot andere mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, maar tegelijk met de diagnostiek naar andere potentiële verwekkers in te zetten om vertraging in eventuele maatregelen te voorkomen.

Monkeypox is een meldingsplichtige ziekte groep A. Meld het vaststellen van monkeypox of het vermoeden daarvan direct bij de regionale GGD.