covid-19

Covid-19 dienstverlening

Labmicta voert Covid-19 diagnostiek uit voor de GGD en diverse andere zorgorganisaties. De infectieziekte Covid-19 wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2. Niet iedereen die daarmee geïnfecteerd is ontwikkelt daadwerkelijk de infectieziekte Covid-19. We delen uitslagen van onze diagnostiek altijd met de aanvragende zorgverlener. Patiënten ontvangen hun testuitslag voor Covid-19 via de GGD, huisarts of behandelaar.

Publieke gezondheidszorg (GGD)

Via onze partner voor de publieke gezondheidszorg, de GGD, ontvangen we lichaamsmateriaal dat we onderzoeken op de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2. Labmicta doet dit voor GGD Regio Twente en daarnaast voor andere GGD’en in Nederland via het samenwerkingsverband MADMULIS.

Alle Covid-19 diagnostiek voor GGD’en gebeurt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport/Dienst Testen. Deze diagnostiek doen we in ons hoogvolume laboratorium, dat geschikt is voor hoge aantallen materiaal. Op piekmomenten tijdens de pandemie verwerkten we hier maar liefst 12.000 materialen per dag.

De inrichting van dit laboratorium is flexibel, zodat we op basis van het aantal mensen dat zich laat testen via de GGD snel kunnen op- en afschalen.

Reguliere gezondheidszorg (1e en 2e lijn)

Ook voor organisaties in de reguliere gezondheidszorg in de 1e lijn (huisartsen- en verloskundigenpraktijken), 2e lijn (o.a. ziekenhuizen, GGZ) en VVT-instellingen diagnosticeren we lichaamsmaterialen op SARS-CoV-2. Deze diagnostiek valt onder de klinische zorg en wordt net als alle andere moleculaire diagnostiek uitgevoerd op onze moleculaire labafdeling. Deze bevindt zich op een andere plek dan het hoogvolume laboratorium. Die scheiding houdt de verschillende zorgstromen en processen optimaal.

covid-19

Type testen: antigeen, PCR, serologie

Net als voor andere ziekteverwekkers hebben we verschillende type testen voor SARS-CoV-2. De PCR-test is het meest nauwkeurig/gevoelig. In het afgenomen materiaal zoeken we naar specifieke stukjes genetisch materiaal van het virus. Verder bestaat er een antigeentest, die antigenen aantoont. Dat zijn de eiwitten aan de buitenkant van het virus. De antigeentest is verkrijgbaar in een sneltest die je ook thuis kunt uitvoeren. Deze test is minder gevoelig dan een PCR.

Tot slot is bij Labmicta bloedonderzoek (serologie) voor SARS-CoV-2 mogelijk. We onderzoeken het afgenomen bloed dan op antistoffen gericht tegen het SARS-CoV-2 virus om bijvoorbeeld te zien of iemand de infectie heeft doorgemaakt of is gevaccineerd. Dit kan waardevolle informatie opleveren voor de behandelaar van een patiënt.

Variantbepaling voor RIVM

Labmicta is één van de geselecteerde laboratoria die voor het RIVM wekelijks voor een afgesproken aantal positieve SARS-CoV-2 monsters de variant bepaalt. Dit gebeurt met behulp van NGS, Next Generation Sequencing, de nieuwste techniek voor typering en monitoring. Dit vergt specifieke expertise en wordt daarom niet op ieder laboratorium uitgevoerd. Het RIVM gebruikt deze gegevens om zicht te houden op de ontwikkeling van het virus (kiemsurveillance).